برچسب: "مهد کودک.آموزش.سبک زندگی"

آموزش های نادرست در مهدهای کودک

مواردی هم چون موسیقی و برگزاری مراسم کریسمس،در قالب آموزش های هنری، استخرهای مختلط در قالب فعالیت های ورزشی از آموزش های ضد فرهنگی است که در برخی از مهدها صورت می گیرد که بدون شک امری متضاد با دین و فرهنگ کشور اسلامی ما به شمار می رود. در سبک زندگی اسل… بیشتر »
 
فراخوان چی شد طلبه شدم