برچسب: "امام علی(ع).شهادت"

وصیت نامه

حضرت علی(ع) در آخرین لحظه های زندگی خویش به فرزندانش این گونه سفارش کرد: «شما را به پرهیزکاری و ترس از خدا وصیت می کنم؛ دنیاپرست نباشید، گرچه دنیا به سراغ شما آید. از آنچه از امور دنیا از دستتان می رود، افسوس نخورید. حق بگویید و برای پاداش الهی کار… بیشتر »

برگی از دفتر مظلومیت

برگی دیگر از دفتر مظلومیت علی! این علی است. باز هم از مظلومیت خود می گوید. از نامردانی می گوید که در حساس ترین لحظات او را تنها می گذارند. علی جان! از ناجوان مردی کوفیان بگو تا برایم درس عبرتی شود. نمی خواهم مولایم را در کشاکش بلا تنها بگذارم. علی… بیشتر »
 
فراخوان چی شد طلبه شدم