برچسب: "22 بهمن، رهبر انقلاب، 22 جمله"

چه زیباست تماشای شکوه و عظمت مردم ایران اسلامی

 همه آمده بودیم...... برای تجدید پیمان با آرمان های امام و شهدا                 با تمامی اقوام و مذاهب برای حفظ مرزهای ایمانی                           برای به هم ریختن شوکت مستکبران                                        برای شکستن ابهت پوشالی استکبار… بیشتر »
 
فراخوان چی شد طلبه شدم