برچسب: "چادر.حجاب"

حجاب یعنی:

حجاب یعنی : تاج بندگی ... حجاب یعنی : برای وجود خودت ارزش قائلی ... حجاب یعنی : دور خودت خط قرمز کشیده و حریم گذاشته ای ... حجاب یعنی : عاشقی و به ندای پروردگارت گوش میدی ... حجاب یعنی : نمی خوای کسی ارامشت رو بر هم بزنه و سکوتت رو بشکنه. روز… بیشتر »
 
فراخوان چی شد طلبه شدم