برچسب: "هفته وحدت، مسلمان، رهبر انقلاب، تکلیف"

هفته وحدت وعلت نامگذاری آن

«امروز اختلاف بين ما تنها به نفع آنهايي است که نه به مذهب شيعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفي و يا ساير فرق آنها مي خواهند نه اين باشد نه آن راه را اين طور مي دانند که بين شما و ما اختلاف بيندازند» هفته وحدت وعلت نامگذاری آن فاصله میان ۱۲ ربیع الأول که… بیشتر »
 
مهمان امام