برچسب: "فاطمه(س)درنگاه مهدی،حضرت فاطمه الگوی حضرت مهدی"

بهترین الگوی زن امروز کیست؟

در جهان امروز، جامعه مسلمانان به عنوان دومین جامعه بزرگ مذهبی است که بیش از 5/1 میلیارد عضو دارد که روز به روز در حال گسترش است و زنان نیز بیش از نیمی از این جامعه را تشکیل می دهند. در چنین جامعه ای، شناخت الگوی راستین برای زنان مسلمان می تواند تأثیر… بیشتر »
 
مهمان امام