کلید واژه: "فاطمه(س)درنگاه مهدی،حضرت فاطمه الگوی حضرت مهدی"