برچسب: "ذکر خدا.آیت الله خوشوقت.رشد و تکامل"

آیت الله خوشوقت:چرا باید ذکر خدا را بگوییم؟

کسانی که می خواهند رشد کرده و ترقی و تکامل نصیب آنها شود،این دو بال را باید از قرآن کریم بردارند: هم تقوا که ترک گناه و انجام واجب است داشته باشند و هم ذکر کثیر. ذکر یعنی یاد قلبی،ولی در انسانها ذکر بدون زبان نمی شود.بعضی ها عادت و انس به ذکر قلبی… بیشتر »
 
فراخوان چی شد طلبه شدم