برچسب: "دفع نحوست ماه صفر"

​نحس بودن ماه صفر ، خرافه یا واقعیت؟

نحس بودن ماه صفر ، خرافه یا واقعیت؟ با فرا رسیدن ماه صفر، برخی افراد فکر می‌کنند که این ماه دارای نحسی است و هنگامی که وارد این ماه می‌شوند، هیچ کاری را آغاز نمی‌کنند تا مبادا فرجامی منحوس داشته باشد! به راستی سعد و شومی ایام تأثیری در زندگی انسان دارد؟… بیشتر »
 
مهمان امام