برچسب: "جمعه.انتظار.امام زمان(عج)"

غروب شد... نیامدی

چه روزها که یک به یک غروب شد، نیامدی چه اشک ها که در گلو رسوب شد، نیامدی! «خلیل» آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن! خدای ما دوباره سنگ و چوب شد، نیامدی برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم، نه برای عده ای، ولی چه خوب شد، نیامدی! تمام طول هفته را در… بیشتر »
 
فراخوان چی شد طلبه شدم