کلید واژه: "به یاد دختر سه ساله امام حسین علیه السلام"