برچسب: "اهمیت نماز شب"

قافله سحرخیزان

چند نفر از علماء نزد استادی رفتند تا از مقام علمی او استفاده کنند. ولی دیدند استاد مانند مصیبت زده ها نشسته و حال پریشانی دارد. از او پرسیدند چه شده؟ مگر کسی از شما مرده است؟ استاد گفت: «دیشب آن چنان خوابیدم که نماز نافله شب از من فوت شد، دیشب سحرخیزان،… بیشتر »
 
مهمان امام