برچسب: "آرى، بهشت را به بها مى دهند!"

ضمانتی برای بهشتی شدن

  دستور امام صادق(علیه السلام) برای توبه حقیقی و ضمانت بهشت وقتی گنهکاری نزد امام صادق(علیه السلام) آمد و گفت که می‌خواهم توبه کنم، امام فرمودند: واقعاً می‌خواهی توبه کنی یا مثل بقیه حرف می‌زنی؟! گفت: نه، می‌خواهم واقعاً توبه کنم. فرمود : توبه‌ای که… بیشتر »
 
فراخوان چی شد طلبه شدم