موضوع: "شهداء و دفاع مقدس"

چند پیام از شهداء

شهيد مظلوم دکتر بهشتي: آنهايي که ولايت فقيه را قبول ندارند در هر مقامي که باشند سرنگون خواهند شد . سردار شهيد مهدي زين الدين : در زمان غيبت امام زمان "عج " چشم و گوشتان به ولي فقيه باشد تا ببينيد از آن کانون فرماندهي چه دستوري صادر مي شود . شهيد محمد… بیشتر »

خبرنگار سمج

آوازه اش در مخ کارگرفتن و صفرکیلومتر بودن و پرسیدن سؤال هاى فضایى به گوش ما هم رسیده بود. بنده خدا تازه به جبهه آمده بود وفکر میکرد ماها جملگى براى خودمان یک پا عارف و زاهد وباباطاهر عریانیم و دست از جان کشیده ایم.راستش همه ما براى دفاع از میهن مان دل… بیشتر »